Tag Archives: تحلیل و طراحی سیستم ها

تحلیل و طراحی سیستم ها – بخش نخست

تحلیل و طراحی سیستم ها (Systems Analysis and Design)   ما در این نوشته تحلیل و طراحی سیستم ها خواهیم دید: سیستم چیست؟ هدف یک سیستم چیست؟ برای ساخت سیستم جدید باید چکاری انجام داد؟ مدل های فرآیندی چیست؟       ما در جهانی زندگی میکنیم که پر از سیستم هاست. سیستم هایی که […]